Liderlik & Yönetimsel Beceriler Atölyesi


Liderlik Atölyesi :

Liderlik Atöylesinde , katılımcılara ; herhangi bir sektöre , iş koluna , çalışma modeline bağımlı kalmayarak , temel kişisel yeteneklerini geliştirme çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma modelinde , sistem içinde iş tanımızın ve pozisyonunuz ne olursa olsun , ihtiyacınız olan "kişisel liderlik" vasıflarınız geliştirilmektedir.

 

Atöyle çalışması başlıklarımız :

Temel Pazarlama Öğeleri - Temel Satış Öğeleri  - Dinlemeyi Öğrenmek - Etkin İfade Modelleri - Ses Tonu Kontrolü - Vücut Dili Kontrolü -İfade Yönetimi - Sunum Modelleri ve Geliştirmeler.

 

Uygulamalı Atölye Süresi 10 saattir.